O nas

O Biomedica słów kilka

Wydawnictwo Biomedica zrzesza ludzi, dla których praca jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pasją. Zadania zawarte w zbiorach zmuszają maturzystę do myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w ciągu wszystkich lat kształcenia.

Nasi Autorzy

Ikona dla Nauczyciela

dr Krzysztof Brom

Nauczyciel biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Absolwent dwóch kierunków studiów (biotechnologia, ochrona środowiska) prowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dodatkowo w roku 2019 uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku. W trakcie studiów magisterskich oraz doktoranckich uczestniczył w kilku wymianach międzynarodowych, stażach oraz kwerendach m.in. do Francji, Niemiec, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Autor licznych naukowych publikacji anglo- i polskojęzycznych m.in. z zakresu ewolucjonizmu, paleontologii oraz zoologii bezkręgowców. Za dorobek naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska w kategorii “Młodzi” oraz wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kategorii “Doktoranci roku 2017”. Realizował grant dotyczący trendów ewolucyjnych wybranych grup bezkręgowców morskich finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Ikona dla Nauczyciela

dr Karol Dudek-Różycki

Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników, doradca metodyczny MCDN dla Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, nauczyciel w „Szkole z TVP”.

Ikona dla Nauczyciela

dr Michał Płotek

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, popularyzator nauki, znany z wielu inicjatyw promujących naukę chemii wśród dzieci i młodzieży, w szczególności skorelowanych na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca ds. podręczników MEiN, nauczyciel w “Szkole z TVP”.

Ikona dla Nauczyciela

dr Tomasz Wichur

Doktor nauk farmaceutycznych, absolwent Wydziału Chemii UJ, pracownik w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Pasjonat chemii i wszystkiego, co związane z jej dydaktyką; wykładowca na warsztatach maturalnych Wydziału Chemii UJ, współautor arkuszy maturalnych próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ, zbiorów zadań i opracowań, mających na celu pomóc maturzystom w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z chemii.

Ikona dla Nauczyciela

mgr Bogumiła Bąk

Nauczyciel biologii w II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z 35-letnim stażem w zawodzie. Zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003, Profesor Oświaty oraz wieloletni egzaminator maturalny. Biologia jest jej wielką pasją, stale stara się pogłębiać swoją wiedzę. Lubi wyzwania oraz podróże. Głuptaki niebieskonogie i żółwie olbrzymie na Galapagos już odwiedziła. Jej marzeniem jest spotkać lemury na Madagaskarze.

Ikona dla Nauczyciela

mgr inż. Dorota Cichy

Dyplomowany nauczyciel biologii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Egzaminator maturalny z biologii oraz autorka zadań do arkuszy maturalnych z biologii (współpraca z OKE w Poznaniu). Z sukcesami przygotowuje młodych biologów  do  konkursów i olimpiad przedmiotowych – ponad 20 jej uczniów to laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych  form i metod  z pasją i propagowaniem akcji ekologicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i zajęć terenowych.

Ikona dla Nauczyciela

mgr Maria Wróblewska

Absolwentka chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na tym samym kierunku, była nauczycielka chemii w Zespole Szkół Chemicznych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury rozszerzonej z chemii. Jej uczniowie cenią sobie szczególnie udostępniane im autorskie opracowania zagadnień chemicznych wykorzystywane na lekcjach. Autorka zadań maturalnych z chemii organicznej i nieorganicznej.

Ikona dla Nauczyciela

mgr Małgorzata Męcik

Absolwentka wydziału chemii (o specjalności chemia leków) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem celującym na dyplomie. Chemiczka z ogromną pasją nauczania. Od 8 lat przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Dzięki jej zaangażowaniu i rzetelności, co roku może pochwalić się wysokimi wynikami swoich podopiecznych. Jej największa duma to 100% uzyskane z matury z chemii w 2019 r. przez uczennice – obecnie studentkę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzięki kilkuletniej działalności w Internecie (instagram @chemistryismylife oraz blog http://chemia-na-100procent.blogspot.com) może edukować tysiące uczniów z całej Polski. Doradza, rozwiązuje i tworzy zadania maturalne, przeprowadza chemiczne quizy, poleca zbiory – aby jak najlepiej pomóc w przygotowaniach do matury.

Ikona dla Nauczyciela

mgr Marek Grzywna

Egzaminator maturalny z biologii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wykładowca anatomii i fizjologii w Studium Medycznym TEB Edukacja w Toruniu. Autor innowacyjnego  programu zajęć przyrodniczych  „Science” prowadzonych w języku angielskim. Nominowany tytułem „Nauczyciel na Medal” w plebiscycie pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieloletni korepetytor oraz autor zadań.

Ikona dla Doktora

lek. med. Jacek Mieszkowicz

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset zadań z biologii, z których każdego roku korzysta tysiące uczniów. Od 8 lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii. Autor i współautor kilku publikacji książkowych dla maturzystów. Z zawodu lekarz, pasjonat praktycznego kształcenia przyszłych lekarzy, stale doskonalący swoje umiejętności w zakresie neurologii.

mgr farm. Justyna Mieszkowicz

Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka kilkuset zadań z chemii, które zdobyły uznanie maturzystów i wielu nauczycieli. Każdego roku bierze czynny udział w przygotowaniu uczniów do matury z chemii. Pasjonatka farmakologii i chemii leków. Autorka pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków UM: „Charakterystyka nowej kompozycji farmaceutycznej o potencjalnych właściwościach leczniczych”, która dała początek nowemu komponentowi, który ma zostać objęty ochroną patentową.

Ikona dla Doktora

lek. med. Maksymilian Ogiela

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset rozbudowanych zadań z biologii. Zwolennik zadań uczących logicznego myślenia. Każdego roku bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Z zawodu lekarz, zafascynowany anestezjologią, intensywną terapią i medycyną ratunkową.

Ikona dla Doktora

lek. med. Konrad Matras

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współautor zadań oraz repetytorium z chemii. Entuzjasta chemii, laureat kilku olimpiad chemicznych. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Pasjonat chemii doświadczalnej. Od lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z chemii. Z zawodu lekarz, entuzjasta neurologii. 

Ikona dla Nauczyciela

mgr inż. Kinga Cordier

Absolwentka chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Brała aktywny udział w projekcie badawczym realizowanym przez Katedrę Fizykochemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zatytułowanym: „Badanie elektropolimeryzacyjne złączy polimerowych”. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi kursy maturalne i korepetycje, przygotowując uczniów do egzaminu dojrzałości. Od niedawna rozszerzyła swoją działalność edukacyjną, stając się właścicielem Chemii z pasją – firmy zajmującej się profesjonalnie szeroko pojętą edukacją w zakresie chemii. Prowadzi blog na Facebooku, kanał w serwisie YouTube i Spotify o wspólnej nazwie Chemia z pasją. Prywatnie żona i mama dwójki pełnych energii chłopców.

Ikona dla Nauczyciela

mgr Maciej S. Bryś

Absolwent biologii (specjalność biochemia) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się badaniami naukowymi w szerokiej dziedzinie jaką jest pszczelarstwo. Zajmuje się głównie analizami pyłkowymi produktów pszczelich, zwłaszcza miodów o czym świadczy całokształt doniesień konferencyjnych i publikacji naukowych. Ponadto przeprowadza badania nad właściwościami mikrobiologicznymi miodów oraz badania nad chorobami pszczół. Autor pracy badawczej, w której wyróżnił trzy nowe odmiany miodów, jakich dotąd nie opisano w literaturze na skalę światową. Na ostatnim roku studiów był kierownikiem projektu Najlepsi z Nalepszych! 4,0. pt.: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto, wieloletni korepetytor i autor zadań maturalnych. 

Ikona dla Nauczyciela

lek. med. Klaudia Suwała

Popularyzatorka nauki i edukacji, członkini Stowarzyszenia MENSA Polska i założycielka portalu Alveoli.pl. Stypendystka Prezydenta m.st. Warszawy. Autorka wielu kursów maturalnych z biologii i chemii, artykułów naukowych oraz warsztatów edukacyjnych. Recenzentka ogólnopolskich próbnych arkuszy maturalnych z biologii.  Moderatorka zajęć Akademii Młodego Medyka w szkołach podstawowych i liceach. Na swoim koncie ma ukończone liczne kursy pedagogiczne zatwierdzone przez MEN, szkolenia motywacyjne, technik pamięciowych oraz emisji głosu.

Zostań Autorem