Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Biomedica Jacek Mieszkowicz (dalej Administrator)

Dbając o prywatność naszych klientów i o to aby byli w pełni poinformowani, przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez firmę Biomedica danych osobowych klientów oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.kwietnia 2016r (tzw. RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Biomedica Jacek Mieszkowicz ul.Bazyliowa 1 35-232 Rzeszów NIP 517-03-75-090, tel. +48660512415.

Pozyskiwanie Danych Osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od klientów poprzez wypełnienie formularzy zamówień, formularzy rejestracyjnych , poprzez zamówienia mailowe i telefoniczne.

Cel i podstawa przetwarzania danych

a) realizacja zamówienia lub umowy – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.b RODO.
b) odpowiedź na zapytanie – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.a RODO.
c)realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji- podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.c RODO.
d) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami.- podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.f RODO.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres:

 • wykonywania zobowiązań
 • określony prawem, zobowiązujący administratora do przetwarzania danych (np. związany z przechowywaniem faktur, ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających zawarcie umowy)
 • przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • do momentu przyjęcia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Skutek niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne , jednakże nie podanie danych uniemożliwi realizację zamówienia, wykonania umowy lub otrzymania informacji. 

Cofnięcie zgody

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili, przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem. 

Profilowanie

Administrator nie wykonuje profilowania danych osobowych. 

Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając dane Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

Przysługujące uprawnienia

Każdemu klientowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, do ich usunięcia lub ograniczenia, do sprostowania danych, do żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem. 

Zewnętrzni odbiorcy danych

W związku z działalnością Administrator, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym w celach zgodnych z niniejszą polityką mogą być przekazywane dane osobowe. Są to:

 • biuro rachunkowe
 • dostawca oprogramowania
 • dostawca płatności
 • dostawca poczty elektronicznej
 • firmy kurierskie
 • hostingodawca
 • organy publiczne w zakresie zgodnym z prawem 

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony(np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki te są wykorzystane w celu:

 • statystycznych
 • marketingowych
 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony

Administrator informuje użytkownika strony, że istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądąrki internetowej że w każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takiej sytuacji korzystanie ze strony Administratora przez użytkownika może być utrudnione.