Perfekcjonizm

Jak rozpoznać i zwalczyć perfekcjonizm?

W ostatnim artykule przybliżyłam Ci pojęcie perfekcjonizmu i wyjaśniłam, jakie może nieść ze sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. Dzisiaj chciałabym skupić się na tej negatywnej odsłonie i porozmawiać,…

Jak to jest z tym perfekcjonizmem?

XXI wiek jest z pewnością czasem rozwoju, samodoskonalenia, transformacji, ulepszania i ciągłej próby prześcignięcia innych. Aktualne czasy to również złota pułapka perfekcjonizmu, która zaczyna dotykać coraz młodsze osoby. Czy jest…