Pozytywne myślenie

Włącz pozytywne myślenie przed maturą!

Ciężko myśleć pozytywnie przed maturą, prawda? To wymaga ogromnego wysiłku. Może wynikać to z faktu, że jesteśmy często wychowywani w myśl zasady, że lepiej spodziewać się najgorszego. Często słyszy się…